Cách Chặn Truy Cập Website Bằng File Host

File host được hiểu đơn giản là file mà ta có thể điều hướng tên miền về IP chúng ta thích. File host có rất nhiều công dụng nhưng hôm nay ModunComputer sẽ hướng dẫn bác bạn sử dụng file host để chặn phần mềm sau khi bẻ khóa có thể truy cập server nhà sản xuất hoặc cập nhật gây mất active. Bắt đầu thôi nào.

Bước 1: Các bạn có thể tải file host đã được chặn sẵn truy cập mạng của các phần mềm của ADOBE, AUTODESK, CorelDRAW tại đây :

Bước 2: Các bạn tìm file host theo đường dẫn: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts 

Hoặc có thể copy đường dẫn và paste tại thanh tìm kiếm của windows sau đó chuột phải vào file host sau đó chọn Open file location.

Bước 3: Các bạn paste file host vừa tải về vô folder etc.

Bước 4: Chọn Replace the file in the destination.

Đã xong.

Hoặc các bạn chỉ muốn chặn một phần mềm nào đó chứ không muốn chặn hết các bạn có thể tự chỉnh sửa file host của các bạn.

Bước 1: Các bạn truy cập folder etc như trên.

Bước 2: Copy file host ra desktop.

Bước 3: Mở file host dưới dạng notepad

Bước 4: Các bạn enter để xuống dòng và đưa ip và tên miền cần chặn vô như mình để ở dưới:

Corel Draw:

127.0.0.1  apps.corel.com
127.0.0.1 mc.corel.com
127.0.0.1 origin-mc.corel.com
127.0.0.1 iws.corel.com
127.0.0.1 ipm.corel.com
127.0.0.1 corel.com
127.0.0.1 www.corel.com

AutoDesk:

0.0.0.0 autodesk.fi
0.0.0.0 autodesk.de
0.0.0.0 autodesk.es
0.0.0.0 autodesk.ca
0.0.0.0 autodesk.dk
0.0.0.0 autodesk.pl
0.0.0.0 ns1.autodesk.com
0.0.0.0 ns2.autodesk.com
0.0.0.0 ns3.autodesk.com
0.0.0.0 a.gtld-servers.net
0.0.0.0 b.gtld-servers.net
0.0.0.0 c.gtld-servers.net
0.0.0.0 d.gtld-servers.net
0.0.0.0 e.gtld-servers.net
0.0.0.0 f.gtld-servers.net
0.0.0.0 g.gtld-servers.net
0.0.0.0 h.gtld-servers.net
0.0.0.0 i.gtld-servers.net
0.0.0.0 j.gtld-servers.net
0.0.0.0 k.gtld-servers.net
0.0.0.0 l.gtld-servers.net
0.0.0.0 ns1.autodesk.com
0.0.0.0 m.gtld-servers.net
0.0.0.0 adobeereg.com
0.0.0.0 126114-app1.autodesk.com
0.0.0.0 94175-app1.autodesk.com
0.0.0.0 94184-app2.autodesk.com
0.0.0.0 96579-lbal1.autodesk.com
0.0.0.0 acamp.autodesk.com
0.0.0.0 adeskdi3.autodesk.com
0.0.0.0 adeskdmzpdc.autodesk.com
0.0.0.0 adeskgate.autodesk.com
0.0.0.0 adesknews2.autodesk.com
0.0.0.0 adeskout.autodesk.com
0.0.0.0 adsknateur.autodesk.com
0.0.0.0 amernetlog.autodesk.com
0.0.0.0 app5.autodesk.com
0.0.0.0 aprimo-relay1.autodesk.com
0.0.0.0 aprimo-relay2.autodesk.com
0.0.0.0 aprimo-relay3.autodesk.com
0.0.0.0 aprimo-relay4.autodesk.com
0.0.0.0 autosketch.autodesk.com
0.0.0.0 blues.autodesk.com
0.0.0.0 cbuanprd.autodesk.com
0.0.0.0 cbuanprhcllb.autodesk.com
0.0.0.0 cbuanqa2lb.autodesk.com
0.0.0.0 ci3dwsdev-svc.autodesk.com
0.0.0.0 ci3dwsprd-svc.autodesk.com
0.0.0.0 ci3dwsstg-svc.autodesk.com
0.0.0.0 community.autodesk.com
0.0.0.0 cut.autodesk.com
0.0.0.0 cvsprd01.autodesk.com
0.0.0.0 discussion.autodesk.com
0.0.0.0 eur.autodesk.com
0.0.0.0 extcidev.autodesk.com
0.0.0.0 extciqa.autodesk.com
0.0.0.0 extupg.autodesk.com
0.0.0.0 ftp-users.autodesk.com
0.0.0.0 ftp2b.autodesk.com
0.0.0.0 gisdmzpdc.autodesk.com
0.0.0.0 hqaribasrf04.autodesk.com
0.0.0.0 hqmgwww01.autodesk.com
0.0.0.0 hqmgwww04.autodesk.com
0.0.0.0 hqmobileweb01.autodesk.com
0.0.0.0 hqprxsrftrn.autodesk.com
0.0.0.0 hqpsweb01.autodesk.com
0.0.0.0 hubdev-svc.autodesk.com
0.0.0.0 hubprd-svc.autodesk.com
0.0.0.0 hubstg-svc.autodesk.com
0.0.0.0 itappprd01-svc.autodesk.com
0.0.0.0 itappprd02-svc.autodesk.com
0.0.0.0 its.autodesk.com
0.0.0.0 jdevextv-new.autodesk.com
0.0.0.0 jp.autodesk.com
0.0.0.0 jstgextv-new.autodesk.com
0.0.0.0 jstgintv-new.autodesk.com
0.0.0.0 lbsvzw.autodesk.com
0.0.0.0 lbsvzw1.autodesk.com
0.0.0.0 lbsvzw2.autodesk.com
0.0.0.0 library.autodesk.com
0.0.0.0 liveupdate.autodesk.com
0.0.0.0 locationservices.autodesk.com
0.0.0.0 lsctsol04.autodesk.com
0.0.0.0 mail-relay.autodesk.com
0.0.0.0 mneprdext-svc.autodesk.com
0.0.0.0 mut.autodesk.com
0.0.0.0 nbugma-dmz.autodesk.com
0.0.0.0 ns1.autodesk.com
0.0.0.0 ns2.autodesk.com
0.0.0.0 ns3.autodesk.com
0.0.0.0 ns4.autodesk.com
0.0.0.0 ns5.autodesk.com
0.0.0.0 nut.autodesk.com
0.0.0.0 otw-new.autodesk.com
0.0.0.0 otwdownloads.autodesk.com
0.0.0.0 partnercenter.autodesk.com
0.0.0.0 partnerproducts.autodesk.com
0.0.0.0 paste.autodesk.com
0.0.0.0 pedidrq.autodesk.com
0.0.0.0 pediqrx.autodesk.com
0.0.0.0 petars1.autodesk.com
0.0.0.0 petcp11ia-2nat.autodesk.com
0.0.0.0 petcr12ihsrp2.autodesk.com
0.0.0.0 phxgciv.autodesk.com
0.0.0.0 phxgciv_dr.autodesk.com
0.0.0.0 planix3d.autodesk.com
0.0.0.0 pointa.autodesk.com
0.0.0.0 register.autodesk.com
0.0.0.0 registerallied-pr.autodesk.com
0.0.0.0 registeronce.autodesk.com
0.0.0.0 salestraining.autodesk.com
0.0.0.0 searchnews.autodesk.com
0.0.0.0 shop.autodesk.com
0.0.0.0 spamster-bulk.autodesk.com
0.0.0.0 sswwwp.autodesk.com
0.0.0.0 trialdownload.autodesk.com
0.0.0.0 usa.autodesk.com
0.0.0.0 uspetcr12ie_198.autodesk.com
0.0.0.0 uspetcr12if.autodesk.com
0.0.0.0 uspetcr12if_198.autodesk.com
0.0.0.0 uspetcrs12ia_ib_vlan500_2_hsrp.autodesk.com
0.0.0.0 uspetcrs12ia_vlan500_2.autodesk.com
0.0.0.0 uspetcrs12ib_vlan500_2.autodesk.com
0.0.0.0 uspetne06ia_ib_untrust_dip7.autodesk.com
0.0.0.0 usrelay.autodesk.com
0.0.0.0 ussclout1.autodesk.com
0.0.0.0 vzwlpsrel.autodesk.com
0.0.0.0 vzwlpstst.autodesk.com
0.0.0.0 web.autodesk.com
0.0.0.0 webservices.autodesk.com
0.0.0.0 wormhole.autodesk.com
0.0.0.0 www.autodesk.com
0.0.0.0 www3.autodesk.com

Adobe:

127.0.0.1 52.6.155.20
127.0.0.1 52.10.49.85
127.0.0.1 23.22.30.141
127.0.0.1 34.215.42.13
127.0.0.1 52.84.156.37
127.0.0.1 65.8.207.109
127.0.0.1 3.220.11.113
127.0.0.1 3.221.72.231
127.0.0.1 3.216.32.253
127.0.0.1 3.208.248.199
127.0.0.1 3.219.243.226
127.0.0.1 13.227.103.57
127.0.0.1 34.192.151.90
127.0.0.1 34.237.241.83
127.0.0.1 44.240.189.42
127.0.0.1 52.20.222.155
127.0.0.1 52.208.86.132
127.0.0.1 54.208.86.132
127.0.0.1 63.140.38.120
127.0.0.1 63.140.38.160
127.0.0.1 63.140.38.169
127.0.0.1 63.140.38.219
127.0.0.1 wip.adobe.com
127.0.0.1 adobeereg.com
127.0.0.1 18.228.243.121
127.0.0.1 18.230.164.221
127.0.0.1 54.156.135.114
127.0.0.1 54.221.228.134
127.0.0.1 54.224.241.105
127.0.0.1 100.24.211.130
127.0.0.1 162.247.242.20
127.0.0.1 wip1.adobe.com
127.0.0.1 wip2.adobe.com
127.0.0.1 wip3.adobe.com
127.0.0.1 wip4.adobe.com
127.0.0.1 3dns.adobe.com
127.0.0.1 ereg.adobe.com
127.0.0.1 199.232.114.137
127.0.0.1 bam.nr-data.net
127.0.0.1 practivate.adobe
127.0.0.1 ood.opsource.net
127.0.0.1 crl.verisign.net
127.0.0.1 3dns-1.adobe.com
127.0.0.1 3dns-2.adobe.com
127.0.0.1 3dns-3.adobe.com
127.0.0.1 3dns-4.adobe.com
127.0.0.1 hl2rcv.adobe.com
127.0.0.1 genuine.adobe.com
127.0.0.1 www.adobeereg.com
127.0.0.1 www.wip.adobe.com
127.0.0.1 www.wip1.adobe.com
127.0.0.1 www.wip2.adobe.com
127.0.0.1 www.wip3.adobe.com
127.0.0.1 www.wip4.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip.adobe.com
127.0.0.1 activate.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip1.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip2.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip4.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip1.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip2.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip4.adobe.com
127.0.0.1 cc-api-data.adobe.io
127.0.0.1 practivate.adobe.ntp
127.0.0.1 practivate.adobe.ipp
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-1.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-2.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-3.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-4.adobe.com
127.0.0.1 lm.licenses.adobe.com
127.0.0.1 hlrcv.stage.adobe.com
127.0.0.1 prod.adobegenuine.com
127.0.0.1 practivate.adobe.newoa
127.0.0.1 activate.wip.adobe.com
127.0.0.1 activate-sea.adobe.com
127.0.0.1 uds.licenses.adobe.com
127.0.0.1 k.sni.global.fastly.net
127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip1.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip2.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip4.adobe.com
127.0.0.1 na1r.services.adobe.com
127.0.0.1 lmlicenses.wip4.adobe.com
127.0.0.1 na2m-pr.licenses.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com
127.0.0.1 workflow-ui-prod.licensingstack.com
0.0.0.0 2ftem87osk.adobe.io

IDM:

05.199.44.156 registeridm.com
05.199.44.16 registeridm.com
27.0.0.1www.internetdownloadmanager.com

Camtasia:

127.0.0.1 www.photodex.com
127.0.0.1 www.slideshowblog.com
127.0.0.1 www.picturecd.org
127.0.0.1 www.picturecd.net
127.0.0.1 www.cpic.com
127.0.0.1 www.picturecd.com

Còn rất nhiều phần mềm các bạn có thể tự tham khảo và add vô.

Bước 5: sau khi add vô các bạn lưu lại sau đó paste tại folder etc như cũ.

Vậy là ModunComputer đã hướng dẫn các bạn sửa host file để chặn phần mềm kết nối sever. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn có thắc mắc hãy liên hệ trung tâm sửa chữa ModunComputer qua số điện thoại hoặc Zalo: 0939 82 82 80 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!!